Kodni broj projekta: UP. 02.2.2.09.0146 Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Sisačkog športskog saveza gluhih.      

O PROJEKTU

Sisački športski savez gluhih ovim projektom želi pridonijeti uklanjanju barijera koje gluhe osobe sprječavaju da budu ravnopravni članovi društva. Cilj projekta : je potaknuti ravnopravno uključivanje gluhih osoba u zajednicu putem pružanja usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog i unaprijediti kvalitetu života gluhim i gluhoslijepim osobama putem usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika“. Problemi uklapanja u društvo, teškoće u obrazovanju i zapošljavanju, socijalna izolacija, emocionalni i psihološki problemi samo su neki od poteškoća s kojima se gluhe osobe svakodnevno susreću. Ključni problem gluhih osoba, na koji se ovaj projekt referira, je otežana komunikacija s okruženjem zbog koje se gluhe osobe osjećaju ugroženo i isključeno; rezultirajući s niskim samopouzdanjem i izolacijom.Glasovni govor gluhih osoba nije inherentan tako da komunikacija s okolinom predstavlja barijeru, a najbolje se osjećaju među "svojima"-gluhim osobama s kojima mogu razviti izravnu komunikaciju na znakovnom jeziku što dodatno produbljuje problem. Uz kvalitetnu podršku tumača/prevoditelja znakovnog jezika, gluhe osobe mogu razviti svoju govornu komunikaciju, pojačati svoje dnevne radne i društvene aktivnosti i iskoristiti svoj potencijal u društvu kojem i oni žele aktivno doprinijeti svojim sposobnostima. Zbog izražene potrebe za tumačenjem, ovim projektom bismo željeli razvijati i širiti odnosno omogućiti dostupnost ove usluge svojim članovima čime će se direktno pozitivno utjecati na njihovu aktivaciju, povećanje kvalitete života i stupnja samostalnosti. Ciljne skupine: Gluhe i nagluhe osobe na području Sisačko-moslavačke županije. Očekivani rezultati: provesti aktivnost utvrđivanja potencijalnih korisnika usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika. Zaposliti tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika. Osigurati da minimalno 15 gluhih osoba prime uslugu tumača/prevoditelja HZJ. Osigurati gluhim osobama – korisnicima projekta i tumaču/prevoditelju HZJ sudjelovanje na treningu o unapređenju odnosa između tumača i korisnika. Provesti aktivnost koordinacije i evaluiran rad tumača/prevoditelja HZJ. Izraditi logotip projekta i promotivni materijal o projektu. Uspostaviti web stranicu, izraditi i predstaviti video o projektu i održati završnu konferenciju za novinare i javnost.
CILJ PROJEKTA: potaknuti ravnopravno uključivanje gluhih osoba u zajednicu i unaprijediti kvalitetu života gluhim i gluhoslijepim osobama putem usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika.
RADNO VRIJEME Od ponedjeljka do petka 08.00-16.00 Rad sa strankama 09.00 - 13.00
KONTAKT Adela Božičković Jamić - koordinator i asistent projekta tel: 044/523-426 e mail: sssg.sisak@gmail.com

ADRESA Sisački športski savez gluhih Trg 22 lipnja 4/b, Sisak telefon: 044/523-426
Europska unija  “Zajedno do fondova EU” www.esf.hr